نشریّه نثر پژوهی ادب فارسی

 

 

  • نوع اعتبار                                           علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)
  • توالی انتشار                                                             دو فصلنامه
  • رتبه در وزارت علوم                                                             (ب)
  • ضریب تاثیر در آی اس سی   (نشریه هسته)             Q1 -ISC: 0.164 
  • میانگین زمان داوری                                                       4 ماه
  • زبان نشریه                                                      فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار                                                                الکترونیکی
  • نوع دسترسی                                                     رایگان (تمام متن)
  • هزینه چاپ                                                          4/000/000 ریال

قابل توجه نویسندگان محترم: برای پرداخت هزینۀ داوری از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید.

از نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات ارزشمندشان را صرفاً در محورهای پژوهشی ذیل و با توجه به شیوه نامه نشریه نثر پژوهی ادب فارسی و دستور خط فارسی فرهنگستان که در بخش راهنمای نویسندگان درج شده است، ارسال نمایند:

اولویت پذیرش مقالات نشریّه بر اساس موارد ذیل می باشد:

1-تحلیل و بررسی متون نثر متقدّم زبان و ادب فارسی

2-تحلیل متون نثر فارسی بر اساس نظریّه های اصیل ادبی

محورهای پژوهشی نشریّه:

شرح و توضیح دشواری های متون نثر فارسی
نقد و تحلیل محتوایی متون نثر فارسی
زیبایی شناسی متون نثر فارسی
گونه شناسی و انواع ادبی متون نثر فارسی
سبک شناسی متون نثر فارسی
متون نثر فارسی و مکاتب ادبی
کاربرد رویکردهای نقد ادبی در متون نثر فارسی

پژوهش های مرتبط با تصحیح متون نثر فارسی
نقد و تحلیل پژوهش های محقّقان متون نثر فارسی
نقد و تحلیل شروح متون نثر فارسی 

تمامی مقالات ارسالی به نشریه نثر پژوهی ادب فارسی قبل از ورود به مراحل بررسی و داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

نشریه در یک دوره زمانی، از بررسی بیش از یک مقاله از نویسندگان محترم معذور است. 

دسترسی به مقالات این نشریه برای عموم علاقه مندان و پژوهشگران محترم آزاد است

بر اساس آیین نامه نشریات علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبه هیأت تحریریه نشریه و تأیید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان،  مبلغ 4/000/000 ریال جهت چاپ مقالات دریافت می شود.

از نویسندگان محترم خواهشمند است که برای پیگیری وضعیت مقالات خود، وارد سامانه شوند و از طریق نام کاربری و رمز ورودی که پس از ثبت نام دریافت نموده اند ، از روند کار مقاله خود باخبر شده، در صورت داشتن سوال، از طریق نشانی رایانامه نشریه، درخواست خود را مطرح و ارسال نمایند تا ان شاء الله در اسرع وقت پیگیری لازم صورت گیرد.

مدیر اجرائی نشریه فقط روزهای یکشنبه از ساعت 9.30 تا 11 صبح پاسخگوی تماس تلفنی است.

شماره تماس: 31322345-034

با سپاس

مدیر اجرائی نشریّه

صاحب امتیاز:
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان

سردبیر:
  دکتر احمد امیری خراسانی

مدیر مسئول:
  دکتر محمدرضا صرفی

مدیر داخلی:
  دکتر سید امیر جهادی


شاپا چاپی: 1727-2106