قابل توجه داوران محترم

باسلام ،ضمن تشکر از قبول زحمت ، خواهشمند است جهت انجام امور داوری مقاله ها ، با استفاده از نام کاربری و رمز ورود که به عنوان داور دریافت نموده اید ؛ صرفاً از طریق سامانه ، بخش داوری ، مقالة مورد نظر را بررسی و نتیجه را اعلام فرمایید .

راهنمای داوران