نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

بررسی استعارة مفهومی در سورة بقره(رویکرد زبان‌شناسیِ شناختی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیّات دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استعاره به خاطر انتزاعی بودن حوزة مذهب، از فراوانی بالایی در قرآن کریم برخوردار است. تا چندی پیش و قبل از پیدایش زبان­شناسی شناختی، استعاره بیشتر به عنوان رویکردی برای زیبایی­آفرینی و روشی برای ابداعات هنری قلمداد می­شد، امّا با طرح نظریة استعاره مفهومی، استعاره، ابزاری برای تفکّر و اندیشه به شمار رفت که در سراسر زندگی بشر جریان دارد و به کمک آن بسیاری از مفاهیم انتزاعی مفهوم­سازی می­شوند.
این پژوهش در صدد است تا نشان دهد قرآن کریم، مفاهیم انتزاعی و مجرّد را با چه ساز و کاری، مفهوم­سازی می­کند و قلمرو مبدأ استعاره­های مفهومی تا چه اندازه با تجارب انسان سروکار دارد. این بررسی نشان می­دهد که استعاره در سراسر گفتمان قرآن در سورة بقره حضور دارد و ابزاری است که به کمک آن مفاهیم انتزاعی چون زندگی، زمان، فهمیدن، انفاق و ... مفهوم­سازی می­شوند و معمولاً قلمرو­های مبدأ از حوزه­های ملموس و مرتبط با زندگی بشر انتخاب شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Conceptual Metaphor in Surah Baqarah

نویسندگان [English]

  • Hamid Sabahi Garaghani 1
  • Ahmad Reza Heidarian Shahri 2
  • Abdolreza Mohammadhossienzadeh 1
1 Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Assistant Professor, Ferdowsi University