نشریه نثر پژوهی ادب فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،نثر فارسی Journal of Prose Studies in Persian Literature

راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم

پیش از فرستادن مقاله، باید به عنوان  کاربر در پایگاه ثبت نام کنید. بنابراین، باید فرم عضویت پایگاه را تکمیل کنید. راهنمای ثبت نام در سامانه را می توانید در تصویر پایان این صفحه مشاهده کنید.

پس از ثبت نام لازم است از طریق نام کاربری و رمز ورود خود، وارد صفحه شخصی خود شوید و فرایند ثبت مقاله را به طور کامل انجام دهید. لازم به ذکر است که فقط مقالاتی در دستور کار نشریه قرار می گیرند که به طور کامل و دقیق، براساس راهنمای زیر (راهنمای تدوین مقالات) تنظیم شده باشند.

*تذکر ضروری:

نویسندگان محترم باید هنگام ثبت و ارسال مقاله فرم تعهدنامه و فرم تضاد منافع را تکمیل و بارگذاری نمایند.

راهنمای نگارش نشریۀ نثرپژوهی ادب فارسی

نمونه چکیده مبسوط انگلیسی (ویژه مقالات پذیرفته شده در نشریه)

شیوه نامه استناد دهی و ارجاع ISC (ارجاع دهی نشریه نثرپژوهی ادب فارسی بر پایۀ شیوۀ APA Persian است)

 

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان در قالب نشریه)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود)؛ و 5. نامه پشتیبان.

راهنمای تدوین مقالات

الف: شیوه­ نامۀ مورد قبول نشریه

از صاحب ­نظران و نویسندگان محترم انتظار می­ رود که در تدوین مقالة خود، موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

ساختار و روش تهیّة مقالات: 

لازم است نویسندگان محترم، نکات زیر را در تنظیم مقاله رعایت فرمایند:

1- رسم‌الخط مقاله، بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده ­باشد و رعایت نیم­ فاصله در نوشتن واژه­ ها الزامی است.

لینک دریافت شیوه نامۀ خط مصوب فرهنگستان:  http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp

2– مقاله­ باید در 20 صفحة تایپ­ شده در ابعاد قطع وزیری (حاشیۀ بالا و پایین 4 سانتی متر، طرفین 4.5 سانتی متر.) و  با استفاده از برنامــۀ Word XP ،Bzar=13، تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف­ها، 0/5 سانتی­متر باشد. (پاراگراف اول بعد از عنوان بدون تورفتگی تایپ شود)

3– ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) و منابعی که بیش از یک مؤلف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و دوم و همکاران، سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده­ شود. در مورد منابع غیر‌فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.

- ارجاع تکراری به یک منبع: در مواردی که پشت سر هم در متن به یک اثر (تکراری) ارجاع می شود، در تمامی ارجاعات مطابق شیوه نامه عمل شود و از استعمال (همان: شماره صفحه) اجتناب شود.

- نقل‌قول‌های مستقیم، داخل گیومه فارسی «» قرار داده شوند و نقل قول­های بیش از چهل واژه، به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم‌سانتی‌متر) از طرف راست و (با قلم شمارة 12) درج شود.

- نقل قول خلاصه یا استنباط­ شده، به شکل مثال نوشته شود: (ن.ک: احمدی،1375: 334- 335) 

- نقل قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: (تودوروف، به نقل از اخوت،1371: 257-258)

4- معادل لاتین واژه­ ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها و در داخل پرانتز و با قلم 12 فقط یک بار آورده شود.

5- عددنویسی فصول و بخش­ ها، از راست به چپ نوشته شود.

6- ابیات شعر در جدول و در وسط صفحه تایپ شود.

7- جدول‌­ها، نمودارها و عکس­ ها ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.

8- ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود:

صفحۀ اول: فقط شامل عنوان مقاله،  نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده و واژه ­های کلیدی. (با قلم فونت 12)

- عنوان : کوتاه ، دقیق و دربردارندۀ بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.

- نام نویسنده یا نویسندگان: در زیر عنوان و سمت  چپ نوشته شود و نام نویسندة عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود و در زیرنویس، مرتبۀ علمی و نام دانشگاه یا موسّسۀ مربوط به هریک از نویسندگان به ترتیب ذکر  شود. (نوشتن نام نویسندگان فقط پس از پذیرش مقاله و در فایلهای نهایی آماده چاپ ضروری است و ذکر نام نویسندگان در ابتدای ثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به داوری است.)

- چکیده : باید در صدوپنجاه تا دویست­ وپنجاه کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته­ شود و شامل  معرّفی موضوع ، ضرورت و اهمیّت پژوهش، روش کار و یافته­ های پژوهشی باشد. به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته­ ایم ، چگونه گفته ­ایم و چه یافته­ ایم.

– واژه­ های کلیدی : اساسی­ ترین واژه­ هایی است که مقاله حول محور آنها بحث می­ کند و مورد تأکید مقاله است و باید بین 3 تا 6 واژه باشد. در مقابل عنوان « واژه های کلیدی»، علامت (:) گذاشته شود و بعد از آن ، واژه­ های کلیدی  مورد نظر با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند. (با قلم 12 و سیاهbold). ضروری است حتما از ترکیب واژهای کلیدی استفاده شود و از کاربرد سایر ترکیبات نظیر واژگان کلیدی، کلید واژه ها و کلید واژه پرهیز شود.

صفحات بعدی: به ترتیب شامل:  مقدّمه (دربردارندۀ بیان مسئله، پیشینه و ضرورت بحث باشد)، بحث، نتیجه­ گیری، یادداشت­ ها و فهرست منابع و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

1- مقدّمه : مقدّمه،  بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی . در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می­ شود تا  فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل شود . همچنین ضروری است که بیان هدف­های پژوهشی در مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد. 

عنوان مقدمه با شماره گذاری (بدین صورت:1- مقدمه) به همراه توضیحات آورده شود.

1-1- بیان مسأله (همراه با توضیحات)

1-2- پیشینه تحقیق (همراه با توضیحات) آورده شود.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق (همراه با توضیحات)

2-بحث و بررسیشامل تحلیل، تفسیر، استدلال­های تحقیق است. 

3- نتیجه­ گیری : شامل ذکر فشردۀ یافته­ ها و بحث است. نتیجه گیری حتی الامکان به صورت عددی (فهرست وار)  نوشته شود.

- یادداشت­ ها:شامل ِپیوست­ها ، ضمائم ، پی­ نوشت­ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نیست امّا در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می­رسد. (با قلم اندازه 12 تایپ شود)

- فهرست منابع: منابع  در بخش ­های جداگانه، شامل کتاب ­ها و مقاله ­ها و...، به شکل الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند:

فهرست منابع (در فهرست منابع فقط منابعی که در متن به انها ارجاع داده شده است، نوشته شود)

منابع در هر قسمت، شماره گذاری شود. شماره گذاری باید از ابتدای خط و به صورت دستی انجام شود و با خط فاصله بعد از عدد (1- ...)

- کتاب­ها

- نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال نشر). نام کتاب (پررنگ شود).  نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

1- زرین کوب، عبدالحسین. (1362). ارزش میراث صوفیه. چاپ چنجم. تهران: امیرکبیر.

2- هیلیس میلر، جوزف. (1928م). در باب ادبیات. ترجمۀ سهیل سمّی. (1384). تهران: ققنوس.

کتاب­هایی که دو نویسنده دارند:

1- نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم. (سال نشر). نام کتاب (پررنگ شود).  نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

2- ولک، رنه و وارن، آوستن. (1373). نظریّۀ ادبیّات. ترجمۀ ضیا موحد و پزویز مهاجر. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

کتاب­هایی که بیش از دو نویسنده دارند:

- نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم و همکاران. (سال نشر). نام کتاب (پررنگ شود).  نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

1- گرین، ویلفرد و مورگان، لی و همکاران. (1376). مبانی نقد ادبی. ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران: نیلوفر.

ارجاع به کتاب­های یک نویسنده در یک سال؛ مانند مثال زیر:

1- زرین کوب، عبدالحسین. (1362الف). ارزش میراث صوفیه. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر.

2- _________________. (1362ب). بامداد اسلام. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر.

نسخۀ خطی؛ مانند مثال زیر:

- زاهد رواجکی، سیف الدین ابونصر احمد ابن حسین. (ف549 ق). لطایف التفاسیر. مشهد: کتابخانۀ آستان قدس رضوی. نمرۀ مسلسل: 466. [نسخۀ خطی] تألیف 599ق. تاریخ کتابت: 881 ق.

کتاب­هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیست،  بر اساس نام کتاب مرتب شوند:

- هزارویک شب (الف لیله و لیل). (1328). ترجمة عبداللطیف طسوجی تبریزی. تهران: علی­ اکبر علمی و شرکا.

 مقاله ­ها

- نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال نشر). «عنوان مقاله». نام مجلّه. جلد، دوره، شماره، صفحه.

1- رادفر، ابوالقاسم. (1373). «طنز چیست و طنزنویس کیست». قند پارسی. دورۀ اول، شمارۀ 35، صص 150-139.

مقاله­ هایی که بیش از یک نویسنده دارند:

- نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال نشر). «عنوان مقاله». نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.

1- جهانگیری، نادر و زکی پور، شهربانو. (1384). «انسجام واژگانی در داستان های کوتاه فارسی». مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. دورۀ 4، شمارۀ 39 (پیاپی151)، صص 1-20.

- مقالۀ نشریّه‌های الکترونیکی

- اطّلاعات نویسنده یا نویسندگان. (سال انتشار). «عنوان مقاله». عنوان مجلّۀ علمی. دوره، {ش. برای فارسی و no. برای انگلیسی}. مقاله (دسترسی در تاریخ). نشانی الکترونیکی.

 - یاحقی، محمدجعفر و بامشکی، سمیرا (1388). «تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی». متن شناسی ادب فارسی. دورۀ 1، شمارۀ 4. مقالۀ 3 دسترسی در زمستان 1388. نشانی: http://rpll.ui.ac.ir/article_19293.html

- مقالۀ مجموعه مقالات

1- اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). «عنوان مقاله». {در} «عنوان مجموعۀ مقالات»، {ویراستۀ} نام ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا {-} انتهای مقاله. نوبت چاپ، ناشر: محل نشر.

2- پاکتچی، احمد. (1380). «روان شناسی رنگها در اندیشه های شیخ نجم الدین کبری» در مجموعۀ مقاله های همایش شیخ نجم الدین کبری. 250-257. انتشارات رایزنی فرهنگی ایران: ترکمنستان.

3- ریت، باربارا. (1373). «سفر داوران»، ترجمۀ حسین معصومی همدانی. در «دربارۀ نگارش و ویرایش»، ویراستۀ نصرالله پورجوادی، 120-132. چاپ سوم، مرکز نشر دانشگاهی: تهران.

- مقالۀ کنفرانس‌ها

- اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). «عنوان مقاله». {در} عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه برگزاری.

1- جلالی پنداری، یدالله. (1384). «بازشناسی اندیشه های حکیم سنایی». در همایش بازشناسی اندیشه های حکیم سنایی. تهران:دانشگاه تربیت معلم. 29 اردیبهشت 1384.

- مقالۀ دانشنامه

- اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). «عنوان مقاله». {در} عنوان دانشنامه، {ویراستۀ} نام ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا {-} انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.

1- پورجوادی، نصرالله و طارمی، حسین. (1369). «باده». در دانشنامۀ جهان اسلام، جلد1. تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی. از طریق نشانی:

http://rch.ac.ir/article/Details/5537#

 گزارش‌های علمی فنّی

- اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). «عنوان گزارش». {گزارش طرح پژوهشی}. محلّ نشر: ناشر.

1- رادفر، ابوالقاسم. (1375). «تصحیح تذکره ریاض‌العارفین». تهران: پژوهشگاه علوم انسانی. از طریق نشانی: http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/410757

  استناد برگرفته از منابع دیگر (کتاب)

اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). عنوان اثر {ایتالیک}. ناشر: محلّ نشر [اطّلاعات اثر مورد استناد]. {نقل در} نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اثر اصلی، عنوان اثر اصلی (محلّ نشر: ناشر، سال انتشار اثر اصلی)، صفحۀ مورد استناد در اثر اصلی.
1- بالایی، کریستف. (1377). پیدایش رمان فارسی. ترجمۀ مهوش قویمی و نسرین خطّاط. تهران: معین و انجمن ایران­ شناسی فرانسه.  نقل در ج. ملک­پور، ادبیّات نمایشی ایران (تهران: توس: 1383)، 44.

 پایان­ نامه­ ها و رساله ­ها

اطلاعات نویسنده. (سال دفاع). «عنوان پایان­ نامه یا رساله». نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.

1- رستاد، الهام. (1392). «تصحیح شرح شطحیات روزبهان بقلی». تقی پورنامداریان. پایان نامۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 - استناد به اینترنت:

- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26, 1996.

 

ب- راهنمای کلی نگارش

مقاله نیازمند اصلاحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در به­کارگیری علائم سجاوندی است و لازم است که نویسندۀ محترم بر اساس جزوۀ «دستور خط فارسی» فرهنگستان زبان فارسی مقاله را مورد بازنگری قرار دهند.

لینک دریافت شیوه نامۀ خط فرهنگستان : http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp

-از گیومۀ فارسی«» استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی"".

- قبل از پرانتزها و گیومه­ ها، بین کلمۀ قبل و بعد بیرون از پرانتز و گیومه، یکSpace گذاشته شود ولی علامت پرانتزها

و گیومه ­ها به کلمات یا شماره‌های درون آنها چسبیده باشند؛ مثال: این مقاله در مجلّۀ «فرهنگ و رسانه» چاپ شده است.

- کاما، نقطه، دونقطه، نقطه ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ یک Space از کلمات بعدی فاصله داشته باشد.

- کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف،سال: صفحه) آورده شوند.

- برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت «ۀ» استفاده شود:

خانۀ من به جای خانه­ ی من /  نامۀ او به جای نامه­ ی او / زندگی­نامۀ خودنوشت به جای زندگی­نامه­ ی خودنوشت و...

تر کیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینۀ بررسی، پیشینۀ تحقیق، رابطۀ خدا نوشته­ شوند.

- در موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می­ شود، علامت تشدید گذاشته­ شود؛ مثال: علی، عِلّی/ مبین، مبیّن

 -  «نیم فاصله» در تمام موارد لازم رعایت شود؛ مثال:

افعال استمراری: «می‌رود» به جای «می رود»، افعال اسنادی مانند «نوشته‌است» به جای «نوشته ‌است»، افعال مرکب مانند «به‌کاربردن» به جای «به‌ کار بردن» و کلمات مرکب مانند «باستان‌شناسی» به جای «باستان شناسی» و...

- «ها»ی جمع، پسوند فعل‌ها، و کلمه‌هایی که از دو یا چند جزء تشکیل شده‌اند، با استفاده از نیم ­فاصله به صورت جدا نوشته ­شوند.

- علامت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل قول مستقیم، در داخل گیومه «» قرار داده­­شود:

عبداللطیف طسوجی تبریزی، از فضلای عهد فتحعلی‌شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصری  است. «این شخص مردی فاضل بوده و تنها اثری که از او به جا مانده‌است، همین ترجمۀ هزارویک‌شب است که آن را به فرمان شاهزاده بهمن میرزا، برادر محمدشاه قاجار، ترجمه کرده‌است.» (بهار، 2535،ج3: 369)

روایت‌شناسی تلاش می‌کند تا توصیفی ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایت به کشف الگوی عامی برای روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن می‌کند. (ن.ک: برتنز،99:1382)

- واو عطف و علامت­های دیگر سجاوندی از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز مشخصات منبع بیاید:

اگرچه تنها اثری که از طسوجی  به جا مانده، همین ترجمۀ هزارویک‌شب است که آن را به فرمان شاهزاده بهمن میرزا ترجمه کرده‌است» (ن.ک: بهار، 2535،ج3، 369)، همین کتاب به تنهایی نشان می­دهد که او «حسن ذوق و استادی تمام داشته‌ و نثری متین و استادانه و در عین حال شیرین و شیوا دارد.» (ناتل خانلری،1369: 109)

روایت‌شناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دسته‌ای از آثار خلاقه اطلاق می‌کنند که «زنجیره‌ای از رخدادهاست که در زمان و مکان واقع شده‌است» (لوته،1388: 9) و بیشتر، آن را محدود به قصّه می‌دانند. (ن.ک: احمدی،1370)

- متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

- رعایت نشانه­ گذاری صحیح متن الزامی است.

 

یادآور می ­شود که رعایت­ نکردن هریک از موارد یادشده، اعم از نکات مربوط به شیوه­ نامه نشریه و چارچوب نگارشی، ویرایشی و املاییِ یادشده، مانع تایید مقاله خواهدشد. ضمناً ویرایش کامل (ادبی، زبانی و ...) به عهده نویسنده یا نویسندگان محترم است.

 

یاد آوری مهمّ

1-مقاله از طریق  ثبت نام در سامانة نشریّه :jll.uk.ac.ir ارسال شود.

2- رسم الخطّ مورد قبول نشریّه و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوه نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد .

3-  چنانچه مقاله ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد ؛ از دستور کار خارج می شود.

4 –حقّ چاپ هرمقاله،پس­ ازپذیرش­ محفوظ است­ ونویسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهّد می شوند تا مشخّص شدن وضعیّت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود ، هیات تحریریّه در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است .

5- نشریّه در اصلاح مقالاتی که نیاز به ویرایش داشته باشند ،آزاد است .

6-آراء و نظریّه های مندرج در نشریّه ، مبیّن نظر مسئولان و ناشر نیست.

        نشانی نشریّه: کرمان - انتهای ­بلوار 22 بهمن –مجتمع دانشگاهی شهید باهنرکرمان - دانشکدة‌ ادبیّات و علوم انسانی –

         صندوق پستی 111 - 76165  کد پستی  7616914111تلفن: 31322345-034 ، دورنویس:33257365-034، دفتر نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی.

         نشانی پست الکترونیکی نشریّه:  jflluk@uk.ac.ir

 صفحه ثبت نام در نشریه