دوره و شماره: دوره 20، شماره 42، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-225 (شماره اول نثر پژوهی ادب فارسی) 
1. «تدبیر منزل» در اخلاق ناصری و اخلاق جلالی

صفحه 1-31

احمد امیری خراسانی؛ عنایت الله شریف پور؛ علیرضا کاشانی


3. بررسی تأویل و پیوند آن با تداعی معانی در معارف بهاءولد

صفحه 53-72

سیّد ناصر جابری اردکانی؛ عبدالمحمّد موحّد؛ مصیّب صدیق


9. بررسی راستی‌نمایی مثل‌ها در متون منثور فارسی نسبت به آموزه‌های دینی

صفحه 185-204

عبدالرضا محمّدحسین زاده؛ میثم تارم؛ حمید صباحی گراغانی